הושקה מנהלת ההתחדשות היישובית!


07/12/2023 15:29

אמש התקיים אירוע השקה והיכרות עם מנהלת ההתחדשות אשר פועלת במועצה ובשיתוף משרד הבינוי והשיכון.

מטרת המנהלת לסייע לתושבים במתחמים המיועדים להתחדשות: הרצל ויצמן, זוגות צעירים, רבין וקרן היסוד. במפגש עודכנו התושבים בדבר מצב כל מתחם שאלו שאלות והכירו את הצוות המקומי שייתן להם מענה.