הותקנו מצלמות במגרש הכדורגל


21/07/2022 17:10

מחלקת הפיקוח השלימה אתמול התקנת מצלמות במגרש הכדורגל שבין רחוב האבות לרחוב מרבד הקסמים.

המצלמות יתעדו את המתרחש באזור מגרש הכדורגל וזאת בכדי למנוע עבירות ואירועים חריגים, וכן לחזק ולשפר תחושת הביטחון האישי.

מצלמות אלו מצטרפות למערך המצלמות הקיים, תחת שליטה ובקרה של מחלקת הפיקוח.

שומרים על יישוב בטוח!