הזמנה להפעלת דוכנים


14/03/2023 17:00

הזמנה להגיש בקשות להפעלת דוכנים לממכר מוצרי צריכה לערב יום העצמאות 2023 ביישוב קריית עקרון.

החברה הכלכלית לפיתוח קריית עקרון בע"מ (להלן "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש בקשה להפעלת דוכנים בערב יום העצמאות החל ביום ג' 25/4/2023.