היום, באופן חד פעמי, הוטרינר לא יקבל קהל בין השעות 11:00-13:00


02/03/2023 10:20

תושבים יקרים,

היום, באופן חד פעמי, הוטרינר לא יקבל קהל בין השעות 11:00-13:00.

קבלת הקהל בין השעות 16:00-17:00 תתקיים כסדרה.