היום, הוא "יום השקיות הבינלאומי"!


03/07/2020 14:52

שקיות הניילון מוצאות דרכן לאחר השימוש בפחי האשפה (במקרה הטוב).

בטבע ממשיכה השקית להתקיים לתקופת זמן ממושכת הרבה יותר – שנים רבות חולפות עד להתכלות החומר הפלסטי.

בזמן הזה השקיות פוגמות ומזיקות לסביבה, סותמות תשתיות, עפות ברוח, נתקעות בצמרות העצים, נשטפות אל הים, חונקות בעלי-חיים, מהוות פוטנציאל לזיהום קרקעות ומאגרי המים ותופסות נפח רב בשטחים ההולכים ומתמעטים להטמנת אשפה.

אז מה עושים???

משתמשים בשקיות רב פעמיות!

בואו נשמור על הסביבה שלנו!

בואו נשמור על כדור הארץ.

מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה.

מועצה מקומית קריית עקרון.