המועצה עובדת היום 18/12 (הדלקת נר ראשון של חנוכה) עד השעה 13:00


18/12/2022 08:00