המענק לבני 67+ ישולם גם עבור חודש מאי


26/04/2020 22:26

הביטוח הלאומי ישלם את מענק ההסתגלות לבני 67+ שלא חזרו לעבודה בחודש מאי, או למי שהוצאו לחל"ת למשך 30 יום או פוטרו בחודש מאי.

סכום המענק:

  • מענק בסך 4,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ-2,000 ש"ח או אם אין לו הכנסה מפנסיה.
  • מענק בסך 3,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 ש"ח ל-3,000 ש"ח.
  • מענק בסך 2,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 ש"ח ל-4,000 ש"ח
  • מענק בסך 1,000 ₪ – למי שהכנסתו מפנסיה בין 4,000 ש"ח ל-5,000 ש"ח

מה צריך לעשות?

אם הגשתם בקשה למענק בחודשים הקודמים – אין צורך להגיש פעם נוספת.
מי שעדיין לא הגיש בקשה, תגישו בקשה למענק בקישור הזה >>
https://forms.btl.gov.il/Form/DStart/Avtala67

שימו לב, כשתחזרו לעבודה, תצטרכו לעדכן אותנו באתר האינטרנט על מועד החזרה.
המערכת לדיווח על חזרה לעבודה לבני 67+ תפורסם באתר שלנו בימים הקרובים.