הנדון: פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 2 – נושאים כלליים – מיום 9.6.2021


08/06/2022 05:52

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה וחבר ועדת תנועה
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קריית עקרון

נעדרו:

קצין משטרה – משטרת ישראל

הנדון:

פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 2 – נושאים כלליים – מיום 9.6.2021.

נושאים:

מס' סידוריתאור הבקשההחלטות ונימוקים  להצבה/ סימון תמרורביטול/ מחיקת תמרורכתובתמספר בקשה
 1.בקשה להסרת עמודונים שהוצבו למניעת נסיעת אופנועים בשביל המוביל מרח' נווה אשכול למתחם קניות בילו ב', עקב הפרעה להולכי הרגל.   מצ"ב תרשים  לדחות.   לבחינה ולביצוע מח' תשתיות: ריווח עמודונים קיימים. תוספת עמודונים בכניסה הצמודה הנוספת לשביל. לצורך מניעת מעבר כלי תחבורה בשביל.    רח' נווה אשכול – שביל682
 2.בקשה לאשר תמרור איסור כניסה לכלי רכב לשביל המוביל מרחוב נווה אשכול למתחם בילו ב', עקב מטרד רעש האופנועים והסכנה להולכי הרגל.   מצ"ב תרשים  לדחות.   הצבת העמודונים החוסמים השביל מכיוון מערב, מונעת מעבר כלי תחבורה למתחם בילו ב'.      רח' נווה אשכול- שביל683
 3.בקשה להצבת תמרור המתיר חניה לתושבי הרחוב בלבד, בין השעות 17:00 ועד 8:00 למחרת. עקב מצוקת החניה ברחוב קצר ללא מוצא.   מצ"ב תרשיםלדחות.   חניה ציבורית מיועדת לכלל הציבור.   לבדוק קידום נושא תו חניה לתושבים.    רח' דובדבן684
 4.בקשה לסימון אדום-לבן בצד אחד בעיקול הדרך ברחוב אלי כהן. מבוקש עקב חסימת המעבר לכלי רכב וקושי בשדה הראיה. רכבים החונים משני הצדדים חוסמים הדרך למשאיות/אוטובוסים. נהיגה במהירות מופרזת ברחוב הצפוף מהווה סכנה להולכי הרגל ולנוהגים.   מצ"ב תרשיםלאשר סימון אדום-לבן בצד הצפוני- מרח' משה ליבי ועד לרח' מורן.   ע"פ תשריט שיוכן.  רח' אלי כהן685
 5.בקשה לאישור תכנית סימון כחול-לבן, בכפוף לתכנית העסקית. שעות החניה בתשלום: ימים ראשון עד חמישי: 8:00-22:00 ימים שישי וערבי חג:  8:00-14:00  לאשר התכנית בהתאם להחלטת מליאת המועצה והתכנית העסקית.  מתחם העסקים עקרון 2000686
 6.בקשה לאיסור חניה/סימון אדום לבן, בצד אחד של הדרך ברחובות אודם וטופז. מבוקש עקב ריבוי רכבים הפוקדים העסקים ואולם האירועים "סברס" וגורמים לחסימת הדרך.   מצ"ב תרשים  לדחות, ע"פ המלצת יועץ התנועה.  רח' אודם-(זמני 600) רח' טופז –(זמני 700)   מתחם עקרון 2000687
 7.בקשה לבחינת מעבר החציה בחזית הבית ברחוב הרמב"ם 22 המסכן הולכי הרגל בעת שיוצאים מחניית הבית.   מצ"ב תרשיםלהסיט מעבר החציה כ-50 ס"מ דרומה, כך שלא יהיה בתחום פתיחת שער החניה.   ע"פ תרשים שיוכן.  הרמב"ם 22688
 8.בקשה לפסי האטה ברחוב נווה אשכול עקב נהיגה במהירות מופרזת. הגבהת פסי האטה קיימים והוספה.   מצ"ב תרשים  לדחות הגבהת והוספת פסי האטה. פסי ההאטה הקיימים, בגובה תיקני. לבחון עניין חד סיטריות שהוצע ע"י יועץ התנועה כפתרון תנועתי לבטיחות ברחוב. לחלופין, לבחון תמרור תן זכות קדימה (301) בצומת צפוני נווה אשכול לבאים מכיוון שבזי.    רח' נווה אשכול689
 9.בקשה לאישור פס הפרדה רצוף בשד' רבין בקטע בתים 22-24 ובהמשך הדרך. עקב נהגים המבצעים פניית פרסה דבר המסכן הולכי הרגל והנוסעים.   מצ"ב תרשים  לאשר נושא פס ההפרדה, ע"פ תרשים יועץ התנועה- לאחר שתובא לדיון המלצת היועץ הכוללת פניה ימינה (מערבה) בלבד, לבאים מרח' לוטם.        שד' יצחק רבין 22-24690
 10.בקשה לביטול סימון אדום לבן הקיים משני צידי הדרך, ברחוב משה שרת- קטע מערבי. מרחוב הרצל ועד צדוק הלוי, עקב מצוקת החניה במקום.   מצ"ב תרשים  לדחות ביטול סימון אדום לבן. לאשר אדום לבן-818 בקטע הרצל – צדוק הלוי, לצורך הבטיחות, ע"פ חוו"ד יועץ התנועה.  רח' משה שרת קטע הרצל-צדוק הלוי691
 11.בקשה לסימון תמרור 820-מעטפה, עקב חסימת הכניסה לחניה וכן היצמדות רכבים לכניסה לחניה באופן המונע שדה ראיה ותמרון נהיגה.   מצ"ב תרשים  לדחות. לאכיפה ע"פ חוק.   המלצה למבקש: להציב שלט פרטי- שלא לחנות בכניסה לחניה.  רח' נווה אשכול 12ב692
 12.בקשה לצמצום ערוגת אדנית בחזית הבית מרח' שחף לצורך ביצוע חניה במגרש המגורים.   מצ"ב תרשים  לשוב ולדון לאחר בחינה חוזרת.      רח' שחף פינת רח' לוטם693
 13.בקשה להסדרת הבטיחות בצומת הרחובות אלי כהן והרב יעבץ: צומת המוביל לקרית החינוך. במקום ילדים ותנועה ערה של רכבים. רח' אלי כהן צר ונוהגים במהירות מופרזת, גם בפניה ימינה לרח' יעבץ, מסכנים הולכי הרגל במעבר החציה.   מצ"ב תרשים  לאישור 2 פסי האטה- לפני מעבר החציה ברחוב אלי כהן לבאים ממערב, לפני צומת רח' הרב יעבץ.   ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועץ התנועה.    רח' אלי כהן פינת הרב יעבץ/לוחמי הגטאות694
 14.בקשה לאשר חד סטריות רחוב נווה אשכול. כניסה מרחוב וייצמן ויציאה מרחוב הבנים/שבזי.   מצ"ב תרשים יועץ התנועה    לאשר ע"פ תרשים יועץ התנועה וע"פ תכנון שיוכן.   בהתאם לאפשרויות תקציביות.    רח' נווה אשכול695

רשמה: יפעת כוכבי ברמי מרכזת הועדה