הנדון: פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 4 – נושאים כלליים – מיום 29/12/2021


08/06/2022 20:22

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה וחבר ועדת תנועה

נעדרו:

  • קצין משטרה – משטרת ישראל
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קריית עקרון

הנדון:

הנדון: פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 4 – נושאים כלליים – מיום 29/12/2021.

נושאים:                              

מס' סידוריתיאור הבקשההחלטות ונימוקיםלהצבה/סימון תמרורביטול/מחיקת תמרורכתובתמספר בקשה
 1.בקשה לשינוי רחוב אלי כהן לחד סטרי/חד סטרי בקטע הרחוב ופעולות להסדרת הבטיחות ברחוב. פניה עקב נהיגה במהירות מופרזת המסכנת הולכי הרגל ופגיעה ברכבים חונים.   מצ"ב תשריט  לדחות חד סטריות. חד הסטריות אינה פתרון מעשי במקום זה. פס האטה אושר ע"פ חוו"ד יועץ התנועה בבקשה קודמת. תבחן הגבהת צומת הרחובות משה ליבי/אלי כהן, במסגרת תכנון הצומת. יועבר לאכיפה.    רח' אלי כהן- קטע משה ליבי לוחמי הגטאות727
 2.בקשה לביצוע שינוי סמוך למעגל התנועה, כך שתוסדר חניה בטוחה ברחוב צדוק הלוי לפני הפניה לרחוב בעל הנס.   מצ"ב תשריט  לדחות.   ע"פ חוו"ד יועץ התנועה – מומלץ להמתין להסתגלות הציבור למצב החדש ולבחון לאחר זמן מה.   כמו כן,  יועבר לקידום הסדרת חניה זמנית ברח' בעל הנס, סמוך לגנ"י.    רחוב צדוק הלוי 1 פינת רחוב רבי מאיר בעל הנס  728
 3.בקשה לביצוע פסי האטה ברחוב הצר בו רכבים חונים בשני צידי הדרך. פניה להסדרת הבטיחות ברחוב, עקב נהיגה במהירות גבוהה המסכנת הולכי הרגל.   מצ"ב תשריט  לדחות.   לא מומלץ ע"פ חוו"ד יועץ התנועה.   להעביר לבחינת יועץ התנועה שינוי תנועה לחד סיטרי.  רחוב דרך ירושלים729
 4.בקשה להסדרת חניה ברחוב, לדיירי הרחוב בלבד. בקשה להצבת שילוט בחזית מגרש בית כנסת "הדר יוסף", כי חניה למתפללי בית הכנסת.   מצ"ב תשריט  לדחות בשלב זה.   לשוב ולדון לאחר ביצוע פיילוט תו חניה שיבוצע בישוב.  רחוב שיבת ציון 9730
 5.בקשה לביטול תמרור פניה ימינה בלבד ברחוב יאיר שטרן פינת רחוב הרצל. פניה לביטול עקב חוסר בעיה בפניה שמאלה והארכת נסיעה מיותרת.   מצ"ב תשריט  לשוב ולדון,   לבצע בדיקה ומעקב לבחינת הסתגלות ציבור הנהגים לפניה ימינה, בשעות הבוקר ובשעות אחה"צ. לבחינת יועץ התנועה אפשרות הגבהת הצומת- היתכנות תכנונית ועלויות.    רחוב יאיר שטרן פינת רחוב הרצל731
 6.בקשה לסימון תמרור 820 – מעטפה, בחזית החניה הפרטית. פניה עקב באי בית הכנסת החונים ונצמדים משני צידי הכניסה לחניה הפרטית, בכך מונעים תמרון כניסה ויציאה.   מצ"ב תשריט  לשוב ולדון, במצב של הישנות חסימה, על המבקש לפנות מיידית בתיעוד החסימה אל אגף ההנדסה, לבחינה במקום.      רחוב שיבת ציון 10732
 7.בקשה לסימון תמרור 820 – מעטפה, בחזית החניה הפרטית. פניה עקב רכבים החונים ברחוב הצר ונצמדים משני צידי הכניסה לחניה הפרטית, בכך מונעים תמרון כניסה ויציאה.   מצ"ב תשריט  לדחות.        רחוב הרמב"ם 44733
 8.בקשה לאיסור חניה במעטפה הצמודה לחניית הנכים בחניית בניין המועצה.   מצ"ב תשריט  לדחות. לבחון הצביעה הקיימת ולבצע צביעה בהתאם לתקן.  רחוב המייסדים- חניית מועצה/מתנ"ס734
 9.בקשה לביטול חניית נכים כללית בחזית בנק הפועלים, עקב סגירת הבנק ואי נחיצות החניות.   מצ"ב תשריט  לביטול חניה אחת. ע"פ תשריט שיוכן. חניות הנכים הכלליות נותנות שרות לכלל הרחוב בעל חזית מסחרית, ע"כ לא ניתן לבטל 2 החניות.    הרצל 44735
 10.בקשה להעתקת חניית נכה כללית מרח' הצנחנים למיקום אחר להסדרת נגישות לפארק בגין.   מצ"ב תשריט  לאישור ברחוב החרוב, בכניסה לפארק.   ע"פ תכנית שתוכן.  להעתקה- רח' הצנחנים   להצבה-לבחינה: רח' האגוז רח' חרוב  736
 11.בקשה לאישור חניה ע"ג המדרכה הרחבה בחזית החניה הפרטית, כך שתאפשר מעבר הולכי רגל ותחסום החניה הפרטית. עקב מצוקת החניה במקום.   מצ"ב תרשים  לדחות. חניה ע"ג המדרכה אינה בטוחה. כ"כ אינה ישימה: באפשרות סימון מעטפה – החניה אסורה לכלל הציבור, כולל המבקשים. באפשרות ללא מעטפה – חניה מותרת לכלל הציבור, ובכך תחסם החניה הפרטית.    רח' התמר 24 ב'737
12.בקשה להסדרת חניות לאמהות עם עגלות.לאשר סימון 2 חניות.   בחניית הספירה-סמוך לקופ"ח כללית. בחניה סמוך לקופ"ח מאוחדת   ע"פ תשריטים שיוכנו.    רחוב הרצל 52   רחוב הלבונה 9738
 13.בקשה לביטול חניית נכה אחת בכניסה לפארק דורותי, לטובת חניה לכלל הציבור.   מצ"ב תרשים  לאשר. ע"פ תשריט שיוכן.  רחוב החבצלת739

רשמה: יפעת כוכבי ברמי מרכזת הועדה