הנחיות הלכתיות ערב חג הפסח תש"פ


31/03/2020 18:38

בימים אלו עולות על שולחננו שאלות רבות שנוגעות לקיום חיי הדת בתקופה קשה זו.
באנו להורות כיצד יש לנהוג כדלהלן:

א. תפילה בציבור:
על פי הנחיות משרד הבריאות אין להתפלל במניין. כל אחד יתפלל בביתו ביחידות.
ציבור המתפללים יקבע זמן תפילה אחיד לכולם למרות שמתפללים ביחידות.

ב. מקוואות:
מקוואות הטהרה לנשים עומדות תחת פיקוח מתמיר בכל מה שקשור לחיטוי וניקיון ועל כן אין כל חשש מטבילה בהן.
על נשות ישראל לידע שעל פי ההלכה הטבילה היא אך ורק במקווה טהרה, ומי שרוחצת בבריכת שחיה או ג'קוזי אינה נטהרת מנידתה.
נכון להיום יש לסגור את מקוואות הטהרה לגברים.

ג. אבלות:
גם באבלות יש לשמור על ההנחיות.
בעת הזאת ניתן לקיים ניחום אבלים דרך אמצעי תקשורת, טלפון או דואר אלקטרוני.

ד. מכירת חמץ:
ניתן למכור חמץ גם דרך אתר הרבנות הראשית לישראל.
השנה אפשר למכור חמץ בעין גם למי שהקפיד שלא לעשות כן בשנים אחרות.
מקומות שלא ניתן לבדוק בהם את החמץ כיוון שאי אפשר להגיע אליהם בימים אלו בגלל הוראות הרשויות כגון: בתי ספר, משרדים וכו' יש למכור מכירה מוקדמת עד יום שלישי י"ג בניסן.

ה. טבילת כלים:
אם אי אפשר לטבול כלים במקוואות הכלים על פי ההנחיות, על מנת לא להתחייב בטבילת כלים חדשים אפשר ליתנם במתנה לאינו יהודי ולהשאילם ממנו לאחר מכן, רק אם אין אפשרות להקנות ישירות לאינו יהודי ניתן לבצע זאת דרך אתר הרבנות הראשית לישראל.
יש לזכור בעתיד, כשהדבר יהיה אפשרי, לטבול את הכלים ללא ברכה.

ו. הגעלת כלים:
יש להגעיל את הכלים הדרושים הכשרה בבית.
אפשר להכשיר כלים גם בתנור אפיה ביתי. מדובר אך ורק בכלים שאין בהם חלקים של עץ, פלסטיק או גומי. יש להניחם נקיים לגמרי בתנור נקי (לא צריך כשר לפסח) ולהפעיל את התנור על חום מקסימלי למשך 20 דקות. (אפשרות זו היא רק לשנה זו)
מומלץ לרכוש תבניות חד פעמיות לתנור.

ז. תענית בכורות:
כל מי שהוא בכור או יש לו בן בכור מתענה בערב פסח. השנה ראוי ונכון שעד ערב פסח ישתדל לסיים לפחות מסכת משניות, ואם קשה לו הדבר, יכול בשעת הדחק להשתתף בסיום מסכת גם אם שומעים דרך טלפון או אמצעי תקשורת אחר, וזאת למרות שלא נמצאים בפועל במעמד הסיום ולא בסעודת המצוה.

ח. שריפת חמץ:
אין להתרחק מהבית לצורך שריפת חמץ. החכם עיניו בראשו לא יותיר הרבה חמץ. השנה יבער את החמץ ע"י השלכה לאשפה וישפוך על זה אקונומיקה כדי לבטלו מאכילת כלב או אם נשאר לו מעט יכלה את החמץ דרך האסלה.

ט. ברכות הנהנין:
חולה קורונה הגם שאינו מרגיש טעם בפה יברך על האכילה והשתיה.

י. שימוש באמצעים אלקטרונים לשיחות ועידה בליל הסדר:
בזמן האחרון הועלתה אפשרות של שימוש במחשב ביום טוב גם במקום שאין חשש סכנה או צורך בריאותי או פיקוח נפש, ודרכו להתחבר עם תכנה שתאפשר ראיה משותפת של משפחות במקומות שונים. האיסור של שימוש בחשמל קיים גם ביום טוב. גם אם הדבר יעשה באמצעות שעון שבת אין היתר, והקולות שנשמעו בנושא אינם מוסמכים. הבדידות כואבת, ויש למצוא עבורה מענה, אולי גם בשיחה דרך המחשב ערב החג טרם כניסתו אולם לא ע"י חילול חג ומועד ובאופן שהתירו רק במקרים של פיקוח נפש כאמור.

בתפילה שנזכה לקיים הלכות החג כראוי

 

יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל,
נשיא מועצת חכמי התורה

 

דוד לאו
הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול

למסמך המקורי

לאתר הרבנות הראשית לישראל