הנחיות לנחשפים לחולה מאומת במוסדות החינוך ובכלל


12/01/2022 18:03

מי שהיו במגע הדוק עם חולה מאומת נדרשים לפעול על פי ההנחיות שלהלן:

 • נחשפים בעלי תו ירוק קבוע נדרשים לבצע בדיקת אנטיגן ביתית/מוסדית וישהו בבידוד עד לקבלת תוצאת הבדיקה
  תוצאה שלילית – ניתן לחזור לשגרה
  תוצאה חיובית בבדיקה ביתית יש לבצע בדיקת אנטיגן מוסדית ולשהות בבידוד עד לקבלת התשובה.
  תוצאה חיובית בבדיקה מוסדית – מוגדר כחולה מאומת קבלת הנחיות מרופא מטפל.
  בעלי תו ירוק זמני – אינם פטורים וחלה עליהם חובת בידוד במקרה של חשיפה למאומת.
 • נחשפים שאינם מחוסנים או מחלימים (ללא תו ירוק) נדרשים לבידוד של 14 יום.
 • יש למלא טופס דיווח בידוד מקוון באתר משרה"ב או דרך מוקד 5400*
 • ניתן לקצר בידוד ל 7 ימים על ידי ביצוע בדיקות: הבדיקה הראשונה תתבצע בהקדם האפשרי והבדיקה השנייה החל מהיום השביעי לאחר המגע עם החולה ולפחות 24 שעות לאחר ביצוע הבדיקה הראשונה. יציאה מהבידוד מותנת בקבלת שתי תוצאות שליליות.
 • במידה וההודעה על חשיפה התקבלה בחלוף 7 ימים מהמגע אחרון – יש לבצע שתי בדיקות אנטיגן מוסדי במרווח של לפחות 24 שעות ביניהן, יום החשיפה נספר כיום מספר 1

מרכז המידע לקורונה של משרד הבריאות

הנחיות לקיצור בידוד

הנחיות לבידוד בית

טופס מקוון לדיווח בידוד