הנחיות לפטור מהיתר


22/05/2015 17:00

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.

השינויים המרכזיים בחוק הם:

  • הגדלת הסמכויות לועדות המקומיות
  • הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון
  • פטור מהיתר ו/או תכנית
  • רישוי מקוון ומכוני בקרה

 

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא – http://bonim.pnim.gov.il/About/Pages/AboutReform.aspx

 

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו בתוקף מתאריך 01.08.2014

חשוב להדגיש כי הבניה במסגרת הפטור כפופה לחוקים ותקנות אלו :

  • חוק התכנון והבניה
  • תכניות בנין עיר החלות במקרקעין
  • הנחיות מרחביות שיינתנו ע"י הועדה המקומית
  • חובת הגשת דיווח ותצהירים לועדה המקומית

לנוחיותכם, מצ"ב קישור להנחיות המרחביות לכל הישובים בוועדת זמורה בנושא העבודות והמבנים הכלולים בפטור מהיתר: http://www.zmora.org.il/media/15470/guide_ptor_vaada.pdf

 

מובא להלן קובץ תקנות התכנון והבנייה בדבר עבודות ומבנים הפטורים מהיתר: http://www.zmora.org.il/media/15515/pirsum_takanot.pdf

 

הגשת הדיווח תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר משרד הפנים: http://bonim.pnim.gov.il/Pages/interactivehouse.aspx

או באמצעות טופס דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר של הוועדה המרחבית זמורה.