הנחיות לפסח


05/04/2020 15:06

  1. אין לבצע הטבלת/הגעלת כלים במרחב הציבורי
  2. אין לבצע ביעור חמץ במרחב הציבורי
  3. מספיק להשתמש באקונומיקה ובחומרי הניקוי הרגילים שיש בבית
  4. מומלץ לבצע קניות לחג באמצעות משלוחים
  5. אם חייבים לצאת למרחב הציבורי יש לחבוש מסיכה
  6. יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים אחד מהשני