הנפקת ספח תעודת הזהות באופן ממוחשב


09/06/2020 15:13

במסגרת שיפור השירות, ביצעה רשות האוכלוסין וההגירה שדרוג לאופן הנפקת הספח לתעודת הזהות ומעתה ניתן יהיה להוריד את הספח באתר רשות האוכלוסין וההגירה באזור האישי (piba.gov.il), לשמור במחשב או בטלפון הנייד לכל שימוש.

לאחר ביצוע הזדהות בכניסה לאזור האישי, תוכלו להוריד את הספח לטלפון הנייד או למחשב, להציגו לכל דורש או להדפיסו.

לספח המונפק באופן ממוחשב הוספנו את הכיתוב "הופק מהמערכת הממוחשבת של מרשם האוכלוסין" שיופיע בראש הספח.

מטרת השדרוג לאפשר לציבור קבלת שירות מקוון, מהיר ויעיל.

רשות האוכלוסין וההגירה.