הסכם קואליציוני חדש


06/10/2016 21:54

הסכם קואליציוני חדש שנחתם כמה ימים לפני ערב ראש השנה אושר בישיבת המועצה אמש (05.10.2016).

 

במסגרת ההסכם מונה חבר המועצה אילן ירימי לסגן ראש המועצה בשכר ומחזיק תיק איכות הסביבה, עיצוב עירוני ופיקוח.

לסגן וממלא מקום ראש המועצה עו"ד אייל זלנה, אשר יחזיק את תיק הנדסה ותשתיות.

סגן ראש המועצה בת החן גזאל, מחזיקת תיק תרבות, קליטה ומעמד האשה.

ונועם אהרון משנה לראש המועצה מחזיק תיק החינוך והביטחון.

וחברת המועצה קרן שגב, תחזיק את תיק השירותים החברתיים, קהילה ונוער, ספורט, עיר ללא אלימות ותכנית 360 למניעת אלימות.

כמו כן הובא לאישור הרכב ועדות המועצה (09.2016):

שם הועדה שם הסיעה שם חבר הועדה
הנהלה – חובה חצ בתנופה חובב צברי – יו"ר
חצ בתנופה בת החן גזאל
עקרון אחת עו"ד אייל זלנה
עקרון אחת קרן שגב
הליכוד אילן ירימי
הבית היהודי נועם אהרון
ביקורת – חובה לב בצלאל דוד – יו"ר
יד ביד למהפך יעקב סבג
יד ביד למהפך דוד אבו
מכרזים – חובה עקרון אחת עו"ד אייל זלנה – יו"ר
חצ בתנופה בת החן גזאל
יד ביד למהפך יעקב סבג
הנחות ממיסים – חובה הבית היהודי נועם אהרון – יו"ר
לב בצלאל דוד
גזבר אלון גרינברג
יועץ משפטי עו"ד יניב מטלס
מנהלת הרווחה כוכי שלמה
ועדה למחיקת חובות חצ בתנופה בת החן גזאל – יו"ר
הליכוד אילן ירימי
עקרון חדשה עו"ד מאיה גולדשטיין
לב בצלאל דוד
גזבר אלון גרינברג
יועץ משפטי עו"ד יניב מטלס
שמות – חובה חצ בתנופה חובב צברי – יו"ר
לב בצלאל דוד
הליכוד אילן ירימי
יד ביד למהפך יעקב סבג
עקרון אחת קרן שגב
הבית היהודי נועם אהרון
עקרון חדשה עו"ד מאיה גולדשטיין
תחבורה תנועה- חובה עקרון אחת עו"ד אייל זלנה – יו"ר
עקרון חדשה עו"ד מאיה גולדשטיין
לב אבשלום לוי
הבית היהודי נועם אהרון
עקרון אחת קרן שגב
מהנדסת המועצה לריסה וקסלר
נציג ציבור עזרא עוקבי
שוטר קהילתי
משרד התחבורה
משטרת ישראל
מל"ח – חובה חצ בתנופה חובב צברי -יו"ר
עקרון אחת עו"ד אייל זלנה
לב בצלאל דוד
הבית היהודי נועם אהרון
יד ביד למהפך דוד אבו
יד ביד למהפך יעקב סבג
גורמים מקצועיים – מוזמנים רמ"ט, קב"ט, מנהלי מכלולים ובעלי תפקידים
ביטחון – חובה הבית היהודי נועם אהרון – יו"ר
יד ביד למהפך יעקב סבג
לב בצלאל דוד
עקרון אחת קרן שגב
קב"ט עזרא ימיני
תמיכות – מקצועית – חובה גזבר אלון גרינברג
יועמ"ש עו"ד יניב מטלס
מנכ"ל בועז קעטבי
ועדת משנה לתמיכות הליכוד אילן ירימי – יו"ר
לב בצלאל דוד
הבית היהודי נועם אהרון
חצ בתנופה בת החן גזאל
יד ביד למהפך יעקב סבג
ערר על קביעת ארנונה – חיצונית – חובה נציג ציבור עו"ד אסנת כהן – יו"ר
נציג ציבור משה קעטבי
נציג ציבור מירי יגיל
רכש ובלאי – חובה מנכ"ל בועז קעטבי – יו"ר
תקציבאית מלי מרחבי
מנהל רכש וקניין שרון ליבי
מנהלת אגף תפעול רות לוי
הקצאות קרקע מקצועית – חובה מנכ"ל המועצה בועז קעטבי – יו"ר
גזבר אלון גרינברג
יועמ"ש יניב מטלס
מהנדסת המועצה לריסה וקסלר
מנהלת תפעול רות לוי
החזר הוצאות משפט מנכ"ל בועז קעטבי – יו"ר
יועמ"ש עו"ד יניב מטלס
גזבר אלון גרינברג
מבקר איזי בנוזיו
ועדת תביעות מנכ"ל בועז קעטבי – יו"ר
יועמ"ש עו"ד יניב מטלס
גזבר אלון גרינברג
ועדת מלגות חצ בתנופה בת החן גזאל – יו"ר
עקרון אחת קרן שגב
הליכוד אילן ירימי
יד ביד למהפך יעקב סבג
לב (יו"ר ועדת משנה לבני ישיבות) בצלאל דוד
ועדת השקעות – חובה גזבר המועצה אלון גרינברג – יו"ר
מהנדסת המועצה לריסה וקסלר
מלי מרחבי תקציבאית