הסתיים הרישום למוסדות החינוך במועצה


13/04/2022 16:29

במהלך השבועות האחרונים הסתיימו כלל תהליכי הרישום למסגרות החינוך ביישוב. לגני הילדים בקריית עקרון נרשמו 479 ילדים בגילאי 3-5 ובימים אלה עוסק אגף החינוך בתהליכי השיבוץ האמורים להתפרסם לתושבים עד לסוף חודש מאי 2022.

לבתי הספר היסודיים ביישוב 'אוהל מאיר' ו'בן צבי' נרשמו- 115 תלמידים לחטיבות הביניים בעיר רחובות – אזור המיפוי של היישוב, נרשמו 120 תלמידים – כלל התלמידים קיבלו את השיבוץ ובימים אלה אמורים לבצע את השיבוץ באופן פיזי במסגרות החינוך.