הסתיימו עבודות ההנגשה בבניין המועצה!


27/07/2022 17:39

החל מהיום יום רביעי כח' בתמוז תשפ"ב 27 ביולי 2022 ניתן יהיה לתושבים המגיעים לקבלת שירות במועצה ליהנות ממעלית מודרנית ומונגשת.

היום החלה המעלית לעבוד לרווחת התושבים.