העיראקיאדה שמחה ענקית בקריית עקרון


19/10/2017 16:16

אתמול (18.10.2017) שמחה ענקית בקריית עקרון. מציינים את העיראקיאדה השנייה במספר.
בת החן גאזל סגנית ראש המועצה יחד עם חובב צברי שתומך ומברך על הפעילות הנפלאה למען התושבים ומתנ"ס שבשבת עם הצוות הנהדר בניצוחו של דוד צור.

העיראקיאדה שמחה ענקית בקריית עקרון העיראקיאדה שמחה ענקית בקריית עקרון העיראקיאדה שמחה ענקית בקריית עקרון העיראקיאדה שמחה ענקית בקריית עקרון העיראקיאדה שמחה ענקית בקריית עקרון העיראקיאדה שמחה ענקית בקריית עקרון