הפסקות המים 2-3/7


27/06/2023 09:41

עקב עבודות בצנרת המים, יהיו הפסקות המים הבאות:

  • 02.07.2023 – רחוב רבי מאיר בעל הנס 39-60 בין השעות 9:00-14:00
  • 03.07.2023 – רחוב תמר 1-26 בין השעות 8:30-12:00