הפסקת מים ברחוב מרבד הקסמים


23/01/2024 11:17

עקב עבודות בצנרת המים תהיה ביום שלישי 23.01.2024 הפסקת מים ברחוב מרבד הקסמים 6-16 זוגיים, 17,33 בין השעות 13:00-15:00 הודעות ימסרו לתושבים בהתאם