מודעת הצבעת בעלי מוגבלות


05/02/2024 19:52

מנהלת הבחירות בקריית עקרון – מועצה מקומית קריית עקרון

מועד הבחירות: יום שלישי, י"ח באדר א' ה'תשפ"ד, 27.02.2024.

שעות ההצבעה בקלפיות: משעה 07:00 בבוקר עד 22:00 בלילה.
ברשויות מקומיות שמספר הזכאים להצביע בהן קטן מ-350 יהיה המקום פתוח מ 07:00-20:00.

1. אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של הרשות מקומית קריית עקרון רשאי להצביע בקלפיות שנקבעו כמותאמות למוגבלי ניידות כלהלן:

מספר הקלפימקום הקלפימען הקלפי
8בית עינבנרקיס 1 קריית עקרון
7.1מרכז יום לקשישדרך ירושלים 1 קריית עקרון

2. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 2 מעטפות הצבעה:

  • מעטפה צהובה להצבעה לראש רשות.
  • מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת הרשות.

3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש הרשות למעטפה הצהובה ופתק הצבעה לבן אחד למועצה למעטפה הלבנה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.

4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שתי מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

"אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

בכבוד רב
שירלי רייסין ששון
מנהלת הבחירות, קריית עקרון