הצבת מצלמות אכיפה ברחובות הדובדבן והכלנית


05/08/2020 15:19

תושבים יקרים!
מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה הציבה מצלמות חדשות לאכיפה ברחוב הדובדבן וברחוב הכלנית.
מטרתן העיקרית של המצלמות, מניעה ואכיפת עבירות פסולת.
מעבר לכך למניעת אירועים חריגים במרחב הציבורי.
מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה תמשיך לבצע אכיפה באמצעים שונים על מנת להבטיח איכות חיי התושבים.

מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה
מועצה מקומית קריית עקרון