הצבת מתקן לאיסוף בגדים


23/08/2017 17:19

לבקשת תושבי רחוב הסביונים במפגש תושבים שהתקיים עם ראש המועצה מר חובב צברי הוצב מתקן לאיסוף בגדים, חשוב לשמור על הניקיון בשטח המתקן ולא להניח בגדים לצד המתקן.

מתקן לאיסוף בגדים