הקמת מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום במועצה המקומית קריית עקרון


22/02/2018 16:33

מכרז פומבי 4/2018

מועד אחרון להגשת הצעות ביום א' 18.03.2018 בשעה: 16:00.

לצפיה בקבצי המכרז