הרמת כוסית לכבוד ראש השנה


17/09/2017 15:22

הרמת כוסית לכבוד ראש השנה במועדון אזרחים ותיקים יוצאי הקהילה האתיופית ובדיור המוגן לקשישים ביישוב.

הרמת כוסית לכבוד ראש השנה הרמת כוסית לכבוד ראש השנה הרמת כוסית לכבוד ראש השנה הרמת כוסית לכבוד ראש השנה
הרמת כוסית לכבוד ראש השנה בדיור המוגן לקשישים ביישוב הרמת כוסית לכבוד ראש השנה בדיור המוגן לקשישים ביישוב הרמת כוסית לכבוד ראש השנה בדיור המוגן לקשישים ביישוב