המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / הרשות לביטחון קהילתי

הרשות לביטחון קהילתי

הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

מנהלת התוכנית: סיגלית מהצרי

מייל: sigi@ekron.org.il

נייד: 052-2570756

משרד: 08-8683458

הרשות לביטחון קהילתי החלה לפעול בקריית עקרון משנת 2011 כתוכנית "עיר ללא אלימות". בשנת 2017 הוחלט על איחוד של שלושת תוכניות המניעה המרכזיות :"עיר ללא אלימות " "מצילה" ו"הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול" לידי הקמת רשות אחת – רשות אחת- הרשות לביטחון קהילתי.

התוכנית הינה מערכתית, רב-תחומית ורב-ממדית, אשר שמה לה למטרה להתמודד עם כל סוגי האלימות וההתנהגויות האנטי חברתיות הקיימות בקריית עקרון. התוכנית מתייחסת לחמישה תחומי התערבות: חינוך, אכיפה, פנאי, רווחה וקהילה במסגרתו מטופלות סוגיות שאינן משתייכות באופן מובהק לאחד התחומים, וכן תופעות ייחודיות לישוב.

הרשות לביטחון קהילתי למאבק באלימות, סמים ואלכוהול (מחלקת ביטחון קהילתי) במועצה המקומית קריית עקרון , נותנת מענה מותאם וייחודי להתמודדות עם כלל התופעות בתחומי אלימות, סמים והאלכוהול בקריית עקרון. ההתמקדות הינה בכלל ההיבטים והמשתנים היישוביים באופן רב מערכתי ליצירת מרחב ציבורי בטוח ולהגברת תחושת הבטחון האישי והקהילתי.

תחומי האחריות:

  • קיום ועדות יישוביות שמטרתן גיבוש יוזמות ותכניות מניעה
  • שיפור תחושת המוגנות במרחב הציבורי
  • קידום שיתופי פעולה ליצירת מרחבים פתוחים ובטוחים
  • איגום משאבים לקידום פעילויות מניעה
  • ייזום וקידום פתרונות חדשניים למענים לתופעות בתחום האלימות, סמים ואלכוהול
  • גיבוש המלצות למדיניות בטחון קהילתי יישובי בהתאם למדיניות המועצה
  • חיזוק הקשר קהילה – משטרה
  • סיירת הורים – מתנדבים המסיירים במרחב הציבורי למען הנוער
  • שיווק והסברה, הכשרה ופיתוח מקצועי – לקהילה

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב