השבוע יחלו עבודות הביצוע להקמה של שני גני ילדים בסמוך לרחוב גפן 36


06/07/2022 12:56

לא צפויות חסימות כבישים ממושכות באזור בעת ההקמה.

יחסם חלקית שביל הגישה לבית הכנסת "היכל שלמה" הנמצא ברחוב.

לידיעתכם!