התאמות נגישות


18/03/2022 12:34

הצגת המסמך חתום

הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה המקומית קריית עקרון שחלה לגביו חובת ביצוע התאמות הנגישות

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותה של המועצה מקומית קריית עקרון  לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

(1) אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:

(א) רשימת מבנים קיימים:

מס"דשם המבנהרחובמספר ביתהשירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבוריים במבנהדרכי ההנגשה וההתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בוהתאמות נגישות חלופיות להנגשה זמניתמקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)מועד ההנגשה (שנת תוכנית לביצוע)
1מתנ"סהמייסדים1חוגים ומופעיםקיים-כבש , חנית נכים , מעלית , שרותי נכים הנמכת מדרכהלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
2בנין מועצההרצל44פיקוח, גביה, הנדסה, קבלת קהל ,גזברות ,קיים -דרך נגישה , חניית נכים , שרותי נכים  , נותר לביצוע התקנת מעליתפרסום באתר האינטרנט :קבלת קהל עם מוגבלות בקומת הקרקעבעלת הנכסיונגש עד 31/3/23
3בית יהושועהרב מימון2פעילות תנועות נוערקיים- דרך נגישה , חניית נכים נותר לביצוע – שרותי נכיםיתבצע פרסום באינטרנט במידה ותהיה דרישה הפעילות תועתקבעלת הנכסיונגש עד 31/3/24
4מקווה גבריםהרב מימון4טבילת גבריםנותר לביצוע – חניית נכים ,דרך נגישה , ריהוט נגיש, מתקנים נגישים , שירותי נכים , רמפה , הרחבת דלתות ,לא נדרש בהתאם לדרישות משרד הדתותבעלת הנכסיונגש  עד 31/3/25
5בית עינבנרקיס5פעילות תנועות נוערבוצע – חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
6מרכז יום לקשישדרך ירושלים1מועדון ומרכז יום לאזרח הוותיקקיים – חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכים.לא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
7ספריההרצל48השאלת ספרים ופעילות תרבותקיים – חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכים.לא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
8מעון הדריםהאירוס13מעוןקיים – חניית נכים, דרך נגישה ,שירותי נכים ,לא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
9מעון בית אשרהגפן40מעוןקיים – חניית נכים, דרך נגישה ,שירותי נכים ,לא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
10בית נועםמשה שרת36פעילות  נוערקיים – חניית נכים, דרך נגישה ,שירותי נכים ,לא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
11בית כנסת לעולי אתיופיהשלום צברי1תפילהקיים – חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכים.לא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
12אולם ספורטמשה שרת36פעילויות ספורט וחוגי ספורטקיים – חניית נכים, דרך נגישה, שירותי נכים ,לא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
14שרות פסיכולוגיהבנים7שרות פסיכולוגידרכים למבנה מונגשות , חניית נכיםלא רלוונטימפעילהנגיש
15מקווה נשיםהרב מימון2מקווהדרכים למבנה מונגשות , חניית נכיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש

(ב) רשימת מקומות שאינם בניין:

מס"דשם המקוםשם הישוב והרחובמספר ביתסוג המקום שאינו בנייןדרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בוהתאמות נגישות חלופיות להנגשה זמניתמקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)מועד ההנגשה
1בית עלמיןשלמה דרף1בית עלמיןחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
2חניון משאיותכלנית 11חניון משאיותחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
3מגרש כדורגלמשה שרת 3636מגרש כדורגלחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
4מגרשי ספורט משולביםכלנית 11מגרשי ספורט משולביםחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
5גינה + מתקן משחקיםסביונים 44גינה + מתקן משחקיםחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
6גינה ציבורית – שושנה דמריהבנים 3030גינה ציבורית – שושנה דמריחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
7גן יוסף + מתקן משחקיםויצמן10גן יוסף + מתקן משחקיםחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
8פארק הזית והגפןהגפן 11פארק הזית והגפןחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
9מתקן משחקיםהמיסדים 11מתקן משחקיםחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
10מתקן מתקני כושרהרצל 4848מתקן מתקני כושרחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
11מתקן משחקים זוגות צעיריםהרצל 2424מתקן משחקים זוגות צעיריםחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
12פארק בגיןרחוב גולני55פארק בגיןחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
13פארק שעשועים – נווה יוסףרחוב האבות 88פארק שעשועים – נווה יוסףחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
14גינה +מתקן משחקיםמאיר בעל הנס5גינה +מתקן משחקיםחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
15פארק שמיררבי מאיר בעל הנס 11פארק שמירחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
16גן הציפורים + מתקן משחקיםכלנית 11גן הציפורים + מתקן משחקיםחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
17גינה ציבוריתנרקיס 11גינה ציבוריתחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
18פארק דורותי +מתקן משחקיםרחוב חבצלת 1212פארק דורותי +מתקן משחקיםחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
19גן האחיםמרבד הקסמים 2828גן האחיםחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש
20גינה ציבורית ואנדרטה לנופליםהרצל48אנדרטהחניית נכים ,דרך נגישה ,ריהוט נגיש, מתקנים נגישיםלא רלוונטיבעלת הנכסנגיש

מקלטים: בעמודה השמאלית בטבלת המבנים יש לרשום הביטוי "תקין(*)" ולהוסיף את ההערה:

 (*) : זהו מקלט  קיים, הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של מעל 1.5 מ' ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש.

(2) אני, חובב צברי  ראש מועצה מקומית קריית עקרון, מצהיר בזאת כי המועצה המקומית קריית עקרון הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות ב- 25% מהמקומות שטרם הונגשו בתחומה עד ליום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023), לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לחוק, תקציב  בסכום של 200,000 שקלים חדשים, שמאפשר את ביצוען.

י"ג באדר התשפ"ב
(16 במרץ 2022)

חובב צברי
ראש מועצת קריית עקרון

(חמ 6366-3)

א. "זוהי התכנית המוצעת והיא נתונה לשינויים על פי שיקול הדעת של הרשות ובתנאי שהרשות עמדה בדרישות החוק לביצוע של 25% מסך ההנגשה הנדרשת בשנה החולפת, תוך מתן עדיפות לביצוע התאמות נגישות במקומות מהסוגים הבאים: מקום שאינו בניין, אולמות תרבות וספורט, בריכות, מקומות בהם ניתנים שירותי רווחה, מסגרות חינוך בלתי פורמלי ומרכזים קהילתיים.

[1] ס"ח התשנ"ח, עמ' 152; התשפ"ב, עמ' 61.