התחדשנו – הגנים הירוקים הגיעו לקריית עקרון!


31/01/2022 11:38

לפני שלוש שנים יצאו באגף החינוך במועצה לדרך בתהליך חדשני ומיוחד בגני הילדים ביישוב. במסגרת התהליך שילוב הטמעה של אורח חיים מקיים בגן הילדים, זאת תוך הקניית ערכים של אהבה לטבע ולסביבה.

המועצה המקומית קריית עקרון בשיתוף משרד החינוך פנתה לגברת יפעת וינרב להתנעת התהליך וליוויו ויחדיו תהליך מקצועי המבוסס על הנחייה אישית לכל גננת מהגנים הנבחרים. ההנחיה התמקדה בהקניית ידע בנושאים כמו: צמצום פסולת, חיסכון במים ומגוון מינים בסביבה הקרובה, זאת תוך התאמת התהליכים לגילאי הילדים ולסביבת הגן.

במהלך השלוש שנים הוסמכו כבר שישה גנים כגנים ירוקים ובשנה האחרונה הצטרפו עוד שני גנים: גן מיטל וגן גפן. הגנים מקיימים כיום אורח חיים הכולל מחשבה והתייחסות מכבדת לסביבה. שימוש בחומרים קיימים והפחתת צרכה, יחס הוגן לבעלי חיים. פעילות המעודדת חקר והתבוננות בסביבה הקרובה. הפרדת פסולת ויצרת גינה אקולוגית.

במהלך שלוש השנים האחרונות התהליך התפתח והיום איגוד ערים לאיכות הסביבה חבל יבנה מלווה את הגננות: שפרה שטרית, דפי דאור, אחינועם כץ, רבקה נחום, ליאת לקס, ורד אליה ויעל קליין. הגננות מעידות כי החיבור לנושא חשוב מאוד בחינוך הילדים ותורם לקשר הבסיסי שהם מפתחים עם הסביבה בה הם גדלים.

בעקבות הפעילות בגן גם ההורים והקהילה נחשפים לתכנים וכך אנו יוצרים שינוי למען הסביבה והחיים בה.

קריית עקרון מקדמת חינוך לערכי הקיימות כחלק מתפיסה של חינוך עתידי, בשאיפה לתת לילדים תחושת שייכות ואכפתיות. בטוחים שגנים נוספים יצטרפו למשפחה הירוקה בעתיד ויחד נצמיח קהילה ירוקה.