התמונה החינוכית של קריית עקרון


13/09/2022 12:29

מובילים באחוזי הזכאות לבגרות!

הבוקר (שלישי) הותרה לפרסום התמונה החינוכית של משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"א.

קריית עקרון ממשיכה להוביל בכל הפרמטרים החינוכיים והערכיים מבין כל ילדי היישוב – 81% זכאים לבגרות בעוד הממוצע הארצי עומד על 76%, יש לציין כי אחוז הזכאים לבגרות בין ילדיי היישוב עולה בהתמדה מידי שנה ורק בשנת 2014 עמד על 65%. ההשקעה בחינוך ביישוב ניכרת גם בתחום שביעות הרצון של הלומדים ביישוב מהצוות החינוכי, הערכים והתכנים הלימודיים וכן מהאווירה הכללית בבית הספר.

המועצה המקומית קריית עקרון ממשיכה להשקיע ולהוביל בחינוך, רק בשבוע שעבר במוסף מיוחד וחגיגי של 'ידיעות אחרונות' וYNET פורסמה כתבה רחבה בנושא התכניות הייחודיות הקיימות ביישוב מהמעון ועד התיכון. השקעת המועצה ניכרת הן בחינוך הפורמלי והן בחינוך הבלתי פורמלי.

תכניות ייחודיות כמו תכנית 'מבוגר משמעותי', שנולדה במועצה וכיום רשויות אחרות מאמצות אותה ותכנית כמו 'ההזדמנות השנייה' הנותנת מענה לא רק לילדים אלא גם לתושבי המועצה מעל גיל 30 המעוניינים להמשיך וללמוד במסלול האקדמי ולהוציא תואר ראשון.

התכניות והמיזמים המיוחדים והרבים ביישוב הפכו למודל של ממש ברשויות אחרות, עליהן דיבר בהרחבה ראש המועצה, חובב צברי, ביחד עם מנהלת אגף החינוך, אביבה וגנר, בתכנית אולפן מיוחדת ב YNET, התכנית המיועדת להיות משודרת במהלך חגי תשרי סוקרת את הרשויות המובילות בתחום החינוך ובהן, כאמור, גם קריית עקרון. במסגרת הריאיון על ראש המועצה הוא הרחיב בפני המראיינת, עו"ד שיר הספרי על הגאווה היישובית וההשקעה בחינוך: "ביישוב הקטן שלנו יש ילדים רבים ותושבים רבים שהם מצטיינים ומובילים בכל מקום בו הם נמצאים הן בלימודים בבית הספר, באקדמיה, הן בצבא והן במקום עבודתם. אני מאמין כי אחריות המועצה בתחום החינוך היא ללוות את התושבים מהמעון והגן לבית הספר עד הצבא וגם לאחר השירות הצבאי, נמשיך להשקיע ולהוביל בתחום החינוך"

ראש המועצה, חובב צברי, ביחד עם מנהלת אגף החינוך, אביבה וגנר, בתכנית אולפן מיוחדת ב YNET

ההשקעה בחינוך לא באה לידי ביטוי אך ורק ברמת הצוותים החינוכיים המצויינים וההשקעה בתכניות החינוכיות הרבות ואלא גם בהשקעה בתשתיות ובמבנים של מוסדות החינוך, רק במהלך חופשת הקיץ, השקיעה המועצה 1.3 מיליון ₪ בשיפוץ, חידוש והתאמה של כלל מבני החינוך בתי הספר והגנים זאת במקביל להמשך הבנייה וההקמה של המרכז לגיל הרך, בנייה של גנים חדשים ברחוב הגפן וכן תכנון התיכון החדש במועצה.

להצלחת החינוך ולהישגים הרבים שותפים רבים, ראש המועצה, חובב צברי, מחזיק תיק החינוך, משה לוי, מנהלת אגף החינוך, אביבה וגנר ביחד עם עובדי האגף, מנהלות בתי הספר, הגננות וכן הצוותים החינוכיים המצויינים אשר עובדים ביישוב.

ראש המועצה, חובב צברי: "אנו משקיעים רבות בחינוך ונמשיך להשקיע בכל ילד וילדה בקריית עקרון מגיל מעון ועד 120. אין גאה ממני על הנתונים, מידי שנה עולים האחוזים לזכאים בבגרות ביישובנו המצוין, מגמה זו תמשיך גם בשנים הבאות"