זהירות! מתחזים לעובדי תאגיד "מי ציונה" ומרמים את התושבים!


13/02/2021 22:42

בעקבות פניות תושבים התגלתה לתאגיד תופעה מדאיגה:

ברחבי היישובים מסתובבים אנשים המציגים את עצמם כעובדי תאגיד או כעובדי חברה מטעם תאגיד המים ומציעים לצרכנים להחליף סננים בתשלום.

מדובר באנשים שאין להם כל קשר לתאגיד המים מי ציונה. 

התאגיד לא מתקין סננים, ולא מבקש מהתושבים להתקינם!

כמו כן עובדי התאגיד עונדים תג "בשירות מי ציונה", ולעולם אינם גובים תשלום בשטח!

אנו רואים בחומרה רבה כל ניסיון לרמות ולפגוע בתושבים באמצעות שימוש בשם התאגיד.

אנו מביאים זאת לתשומת לב הציבור כדי להזהיר את התושבים!

הודעה זו נמסרה גם לידיעת המוקדים העירוניים!

זה המקום לציין, כי המים המסופקים לצרכני התאגיד הינם מים באיכות טובה מאוד ועל כן אין כל צורך במסננים.

בכבוד רב,
רינה קטיף
מנכ"לית מי- ציונה בע"מ