המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / חברי המועצה

חברי המועצה

חבר מועצהתפקידדוא"ל
אילן ירימיראש המועצהilan@ekron.org.il
יעקב סבגKobi6888@gmail.com
משה לויmoshevip30@gmail.com
הרב בצלאל דודסגן וממונה על התרבות התורניתbetzalelda@gmail.com
דוד אבוסגן ומ"מ ברוטציה. וממונה על נושאי ההנדסהduduabu58@gmail.com
רוני סייגתיק שפ"עRoni.saiag@gmail.com
צורי יאמיןtzuryw@tnuva.co.il
נועם מנסהmesganomanasa@gmail.com
יעל נמיתיק שירותים חברתייםyael12356@gmail.com
מאיר בלעישMeirbalaish2@gmail.com
תומר שוקרמחזיק תיק החינוךtomershuker@gmail.com

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב