חוברת רישום למוסדות החינוך


18/12/2021 22:20

שנת תשפ"ג 2022-2023

 1. תוכן עניינים
 2. דבר ראש המועצה
 3. דבר אגף החינוך
 4. חזון חינוכי יישובי לקריית עקרון
 5. גני ילדיםמפגש זום לפני הרישום לגנים
 6. שעות הפעילות בגנים
 7. שעות פעילות בגנים בשבוע הראשון בשנה"ל תשפ"ג
 8. מועדי הרישום
 9. גילאי הרישום
 10. תהליך הרישום
 11. נהלים בתהליך הרישום
 12. תהליך השיבוץ לגן
 13. קריטריונים לשיבוץ
 14. פרסום שיבוצים
 15. הנחיות להגשת ערעורים – בקשות שינוי שיבוץ
 16. רשימת גני הילדים
 17. תכניות העשרה ופעילויות קהילתיות בגני הילדים
 18. מערכות תומכות בגני הילדים
 19. טרם פתיחת שנת הלימודים
 20. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר…" מעבר מהגן לבית הספר
 21. מפת מיקום גאוגרפי – גני ילדים
 22. צהרוני שבשבט – מתנ"ס קריית עקרון בתי ספר
 23. בתי ספררישום לכיתה א'
 24. רישום לתלמידי החינוך המיוחד
 25. רישום לבי"ס חרדים מחוץ ליישוב
 26. בי"ס ממלכתי דתי "אוהל מאיר"
 27. בי"ס תלמוד תורה לבנים "בן מלך"
 28. בי"ס ממלכתי "בן צבי"
 29. תיכון דתי על אזורי לבנות "פלך"
 30. רישום לחטיבות ביניים – אזור מיפוי רחובות
 31. בעלי תפקידים במועצה המקומית ובמתנ״ס קריית עקרון
 32. אדם קונה עולמו