חוברת רישום לשנת תשפ"א למוסדות החינוך


19/01/2020 16:55

קריית עקרון 2020-2021

לתצוגת חוברת

תוכן עניינים

 1. דבר המועצה
 2. חזון חינוכי ישובי לקריית עקרון

גני ילדים

 1. ימים ראשונים בגן הילדים
 2. מערכות תומכות בגני הילדים
 3. תכניות העשרה ופעילויות קהילתיות בגני הילדים
 4. סוף זה תמיד התחלה של משהו אחר… מעבר מהגן לביה"ס
 5. ביטוח תלמידים ותשלומי הורים לתוכניות העשרה בגני הילדים
 6. מועדי הרישום
 7. רישום לגני ילדים
 8. גילאי שיבוץ
 9. מעוכבי רישום
 10. מדיניות וקריטריונים לשיבוץ בגני הילדים הרשמיים
 11. רשימת גני הילדים
 12. צהרוני שבשבט – מתנ"ס קריית עקרון

בתי ספר

 1. רישום לכיתה א'
 2. רישום לתלמידי החינוך המיוחד
 3. בי"ס ממלכתי דתי "אוהל מאיר"
 4. בי"ס ממלכתי "בן צבי"
 5. רישום לחטיבות ביניים
 6. תיכון דתי על אזורי לבנות ״פלך״
 7. בעלי תפקידים במועצה המקומית ובמתנ״ס קריית עקרון
 8. צוות מתנ"ס שבשבט
 9. מרכז קידום מצויינות
 10. אדם קונה את עולמו