חוברת רישום לשנת תשפ"א למוסדות החינוך


19/01/2020 16:55

רשימת גני הילדים

שם הגן המגמה רמת הגיל כתובת טלפון
1 נחליאלי ממלכתי ט. ט. חובה הברוש 24 08-9225056
2 רותם ט. ט. חובה הנרקיס 5 08-9351016
3 רימון ט. ט. חובה הכלנית 2 077-6170132
4 שירן ט. ט. חובה הלבונה 5 08-9519721
5 הדרים חובה הנרקיס 3 08-9353656
6 אלמוג חובה הכלנית 2 08-9457951
7 השלושה חובה הכלנית 2 077-4390184
8 ורדים חובה הלבונה 7 08-9418866
9 מיטל חובה הלבונה 5 08-9338290
10 סביונים חובה היהלום 4 08-9418844
11 תמר חובה ר׳ מאיר בעל הנס 15 08-9351625
12 שושנים גני חמ"ד

(חינוך ממלכתי דתי)

ט. ט. חובה הדקל 16 08-9418808
13 התאנה ט. ט. חובה, תורני הבנים 26 08-9418877
14 הזית חובה, תורני שבזי 4, פינת הבנים 077-5241266
15 הגפן חובה,  תורני הרב מימון  1 08-9586490
16 חיטה חובה הכלנית  2 08-9457933
17 אירוסים חובה אחד העם 9 08-9418044
18 אורן חינוך מיוחד ט.ט. חובה הנרקיס 5 08-6423354
19 שקד חובה הרב מימון 2 08-9418822
20 הדס ט. חובה/ חובה הדקל 14 08-9418899
  • השיבוץ בגני חינוך מיוחד יתבצע על ידי אגף החינוך והצוות המקצועי במתי"א.