חוברת רישום לשנת תשפ"א למוסדות החינוך


19/01/2020 16:55

בתי ספר יסודיים

רישום לכיתה א'

חייבים ברישום

בהתאם לחוק חינוך חובה נדרשים ההורים לרשום את ילדיהם לבית הספר היסודי על פי השקפתם ואורח חייהם: ממלכתי "בן-צבי" או ממלכתי דתי "אוהל-מאיר".

גילאי רישום

כט' בטבת התשע״ד (1 בינואר 2014) עד ל' בשבט התשע״ד (31 בדצמבר 2014)

מקום ומועדי הרישום

רישום אינטרנטי בו תוכלו לבחור את סוג החינוך ממלכתי/ממלכתי דתי.

בעת סיום הרישום האינטרנטי, הנכם מתבקשים להכנס לאתר בית-הספר שבחרתם על-מנת להוריד ולמלא את כל המסמכים הנדרשים לטובת הרישום ולהעבירם למזכירות בית-הספר.

  • רק לכשיתקבלו כל המסמכים, יושלם הרישום לכיתה א'.

מיום שני א' בשבט תש"פ (27/1/20 ) עד יום ראשון כא' בשבט תש"פ (16/2/20).

הורים שאין ביכולתם לבצע רישום אינטרנטי יפנו למזכירות בתי הספר לסיוע ורישום בימי שישי, בין השעות 8:30-11:30

השיבוץ בכתות א'

  • השיבוץ בכתות א׳ הינו בסמכות ובאחריות הנהלת בית הספר ועל בסיס שיקולים פדגוגיים.

ביטול רישום

  • בקשה מנומקת לביטול הרישום תוגש בכתב למזכירות בית הספר בו התבצע הרישום והעתק למזכירות אגף החינוך. ההורים מתבקשים להמציא לאגף החינוך אישור על רישום בבית ספר חלופי. על פי הנחיות משרד החינוך, תלמידי בתי ספר היסודיים הלומדים מחוץ ליישוב אינם זכאים לכרטיסיות נסיעה.

רישום לתלמידי החינוך המיוחד

תלמיד שעבר ועדת אפיון וזכאות  בה הוחלט שהוא זכאי למסגרת חינוך מיוחד, לא ירשם בנוהל הרגיל אלא ישובץ ע"י וועדת שיבוץ של האגף לחינוך: במידה ולא תיפתח כתה א׳ קטנה באחד משני בתי הספר בקריית עקרון, יופנה התלמיד לבית ספר מחוץ לקריית עקרון והתלמיד זכאי להסעה הלוך וחזור. המועצה המקומית תשלם עבור התלמיד אגרת לימודי חוץ על פי חוק וההורים מחויבים באגרת תשלומי הורים ככל תלמידי החינוך הרגיל.

רישום לבית ספר חרדי מחוץ לישוב

ההורים מתבקשים להגיע לאגף החינוך, למלא טופס בקשה ולצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים כדי לקבל אישור לימודי חוץ שאינו מחייב את המועצה בתשלום כל שהוא והתלמיד אינו יהיה זכאי לכרטיסיות נסיעה.

נוהל בקשת העברה מבית הספר אחד למשנהו לתלמידי ב'-ה'

  • ההורים מתבקשים להגיש בקשה מנומקת לאגף החינוך עד 30/3/20
  • אישור מעבר יתקיים רק לאחר התכנסות וועדה יישובית לבדיקת הבקשה והנימוקים.
  • במעבר מבית ספר מחוץ לקריית עקרון בעקבות העתקת מקום מגורים, ההורים מתבקשים לקבל אישור גריעה מאגף החינוך.