חוברת רישום לשנת תשפ"א למוסדות החינוך


19/01/2020 16:55

בי"ס חמ"ד  "אוהל-מאיר"

כתובת: משה שרת 1 קריית עקרון

טלפון: 08-9414181

פקס: 08-9416643

תיבת דואר אלקטרונית: ohelmeir7@gmail.com

אתר ביה"ס: ברקוד לסריקה וכניסה לאתר

ohelmeir.tik-tak.net

מפקח: הרב תומר גרוסמן

מנהלת: טליה כרמי

סגנית: תהילה ג'ראפי

בית ספרנו התחדש במבנה ייחודי ובסביבות למידה חדשניות, חוץ כיתתיות, המעוררות השראה, סקרנות ואינטראקטיביות בלמידה. המרחבים מאפשרים התנסות ישירה באמצעים מוחשיים, מענה דיפרנציאלי-אישי, למידה חווייתית, עשירה, רלוונטית ומגוונת, מאתגרת ואותנטית. המרחבים מותאמים לצרכים, לכישורים ולכישרונות בהיבט הלימודי, החברתי והרגשי של כל ילדה וילד.

דגשים חינוכיים ולימודיים:

הישגיים לימודיים – גיוון דרכי הוראה, למידה והערכה, עיקרון הבחירה כבסיס ללמידה עצמאית וחווייתית, מוסיקה ואומנויות בדגש על חוויה אישית ורפלקטיבית, חינוך למצוינות ערכית, אזרחית ולימודית, חינוך לקיימות ולאחריות אישית, סביבתית וקהילתית – בי"ס ירוק, הוראה דיגיטלית, חדשנות, ויצירה בסביבה עתירת טכנולוגיה, פיתוח וטיפוח אקלים חינוכי- מיטבי, קשר אישי ובניין האישיות, למידה בהלימה לחזון החמ"ד- ליראת שמיים, לאהבת העם והארץ ולחיי תורה ומצוות, אינטליגנציות מרובות- מענה לשונות- חינוך המותאם לכישורים ונטיות הלב

אירועים בית ספריים:

יריד חקר ויזמות, מסיבת קבלת סידור וחומש, מסיבת בנות מצווה, ערבי קהילה- ערב התעוררות, מלווה מלכה, ימי חשיפה ועוד, סבב"א- לחיזוק הקשר הרב דורי, טקסים ופעילויות עפ"י לוח השנה העברי ומועדיו

תכניות העשרה תוספתיות:

תכנית הטייסת – מנהיגות חברתית, מוסיקה ואומנויות: מקהלה, להקת מחול, נגינה על מגוון כלים, שירת הלבבות, אומנות בראי היהדות, גינה אקולוגית מקיימת, צהרון, קרן קר"ב, חוגי העשרה תורניים, קשר רב דורי, מגוון קבוצות מצוינות: אמירים, סל חלל, רובוטיקה, אתלטיקה, קורס שחייה לתלמידי כיתה ה', מועצת הקהל למען ציון, הנהגה ירוקה, מרחבי בחירה- רב גילאיים למיצוי סגולות, העשרה לימודית, לימודיה, מיל"ת, תכניות הכלה לפיתוח מיומנויות במרחב הרגשי והחברתי, כלבנות טיפולית, משחק בלמידה, מיומנויות חברתיות