חוברת רישום לשנת תשפ"א למוסדות החינוך


19/01/2020 16:55

בי"ס ממלכתי לאמנויות "בן צבי"

כתובת: רח׳ משה שרת 1

טלפון: 08-9414281

פקס: 08-9358283

כתובת אתר האינטרנט

benzviky.tik-tak.net

מפקחת: מתי פוליקר

מנהלת: אסנת דולב – כהן

סגנית המנהלת: קרן מנגד

 

דגשים חינוכיים ולימודיים:

למידה רב-תחומית משולבת אמנויות, קידום הישגים אישיים, חברתיים ואקדמיים של כל תלמיד ותלמידה, חיזוק יחסי הגומלין עם הקהילה, טיפוח אקלים מיטבי, קידום השכלה רחבה, עושר תרבותי, סביבות למידה

אירועים בית ספריים:

מסיבת הסידור והחומש לתלמידי כיתות ב׳, יום קהילתי, חגיגה של ספרות, יום ספורט

תוכניות מצוינות והעשרה נוספות:

קרן קר"ב, אמירים, סדנת אמן, תכנית הטייסת – קרן רמון, להקת תיאטרון, מקהלת ביה"ס, תיאטרון מקדם אקלים, קורס שחייה לתלמידי כתות ה', קורס רכיבה נכונה על אופניים לתלמידי כתות ד', אתלטיקה, קשר רב-דורי, מיל"ת, אמץ תלמיד, אוריינות בראי האמנות, קוד ורובוטיקה, חונכות חברת "אפלייד מטיריאלס", מצויינות חקר ומדעים, מועצה ירוקה, צהרון

מוזיאון "בערוגת הבושם"

בבית הספר "בן צבי" קיים מוזיאון המייצג פסיפס של הקהילות השונות בקריית עקרון ומציג את מנהגי העדות השונות בלבוש, בקיום מצוות, במנהגים, בפולקלור ובמאכלים.

החדרים שבמוזיאון:

חדר בית הכנסת, חדר יהדות תימן, חדר יהדות מרוקו, חדר יהדות אתיופיה, וחדר יהדות מזרח אירופה.