חוברת רישום לשנת תשפ"א למוסדות החינוך


19/01/2020 16:55

חטיבות ביניים

לפי החלטת משרד החינוך, בוגרי בתי הספר היסודיים תושבי קריית עקרון ילמדו בבתי הספר העל-יסודיים בעיר רחובות (בחינוך הממלכתי או הממלכתי דתי).

כחלק מחוק חינוך חובה, חלה על ההורים חובת הרישום. הורים שלא יבצעו רישום אינטרנטי ישובצו ע"י אגף החינוך על- בסיס של מקום פנוי.

לפני בחירת בית-הספר בשלוש ההעדפות, היכנסו לאתרי האינטרנט של חטיבות-הביניים ועיינו בכיתות הלימוד בכל אחת מהן, אפשרויות קידום למידה (תגבור ומצוינות) ומגמות ההמשך המוצעות בתיכון והגיעו לערבי החשיפה!

נהלי הרישום לשנה"ל תשפ"א:

מועדי רישום:

הרישום לחטיבות-ביניים בחמ"ד יחל ביום שני ה-30.12.19, ב' טבת תש"פ וימשך עד יום שני ה-20.1.20.

הרישום לחטיבות-הביניים הממלכתיות יחל ביום א' ה-1.3.20, ה' באדר תש"פ וימשך עד יום חמישי ה-12.3.20, טז אדר תש"פ.

 • הרשמה לחטיבות הביניים לאחר מועד הרישום תתבצע על-בסיס מקום פנוי בלבד!
 • הורים שאין ביכולתם להירשם במערכת הרישום האינטרנטי יפנו לסיוע בתי-הספר היסודיים או לאגף החינוך בימים א-ה בשעות 8:00-12:00 וביום שלישי בשעות 16:00-17:30.

הליך הרישום:

 1. ביקור בערבי החשיפה בחטיבות הביניים השונות והרשמה למיונים לכיתות ייחודיות באם מעוניינים. ערבי החשיפה יתקיימו בתאריכים 5.1.20-16.1.20 לפי הפירסום שייצא מאגף החינוך.
 2. הגעה לראיונות ולמיונים אליהם יזמן בית-הספר (במידה ונרשמתם למיונים בערבי החשיפה).
 3. קבלת תשובות מבתי-הספר לגבי קבלה לכיתות/מסלולים הייחודיים אליהם נרשמתם והתמיינתם.
 4. רישום אינטרנטי- הרישום יתבצע באמצעות אתר הרישום האינטרנטי
 • rehovot.muni.il אשר יהיה פתוח 24 שעות ביממה למשך כל ימי הרישום.
 • הורים עצמאיים (גרושים/רווקים) – יש להכין מבעוד מועד תצהיר חתום על ידי עו"ד.
 • בתום הרישום יש לוודא קבלת אסמכתא לדוא"ל שהוזן בתהליך הרישום.
 1. קבלת אישור שיבוץ במייל (בכתובת המייל כפי שנמסרה בביה"ס היסודי).
 2. רישום בפועל בביה"ס בשבוע הרישום שיתקיים בתאריכים 2.4.19 – 7.4.19
 • תלמיד שלא ירשם בתקופת הרישום בפועל, בבית-הספר אליו שובץ, לא יישמר מקומו והוא ישובץ מחדש על-בסיס מקום פנוי.

מסמכי הרישום הנדרשים לרישום בפועל בבתי-הספר:

 • אישור השיבוץ שנשלח אליכם לכתובת האי-מייל איתו ביצעתם רישום.
 • צילום תעודת הזהות של שני ההורים כולל ספחים בהם רשום/ה התלמיד/ה וכתובת המגורים.
 • צילום תעודת ציונים מחצית ראשונה של כתה ו׳.
 • אמצעי תשלום על סך 280 ₪ עבור השאלת ספרים

הליך השיבוץ:

השיבוץ בכיתות הינו בסמכות ובאחריות אגף החינוך רחובות, לפי חלוקה לאזורי רישום וכן בשיתוף הנהלת בתי-הספר ועל בסיס שיקולים פדגוגיים.

ערבי חשיפה:

חטיבות הביניים מקיימות ימי חשיפה לייחודיות שבהן ולכיתות והפרויקטים הייחודיים להן. במועדים אלו תתקיים גם הרשמה למיונים/ראיונות לכיתות ולמגמות הלימוד הייחודיות.

 • תלמיד שלא יגיע וירשם, לא יזומן להליכי המיון ולכן גם לא יוכל להשתבץ בכיתות אלו.
 • נבקשכם להימנע מפניות לאגף החינוך בעיריית רחובות. הטיפול ברישום ובכל נושא אחר הנוגע לתלמידים מקריית עקרון ייעשה אך ורק ע״י אגף החינוך בקריית עקרון.

דגשים והערות:

 1. תלמיד/ה רשאי/ת להירשם לחטיבת ביניים אחת בלבד. בבחירת חטיבת-ביניים, יש לציין עדיפות שנייה. ללא ציון עדיפות שנייה השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי ולפי שיקול דעת אגף החינוך.
 2. במקרה של שיבוץ שאינו תואם אחת משתי בקשות התלמיד/ה, זכאים ההורים להגיש ערעור מנומק בכתב, למזכירות אגף החינוך בקריית עקרון, לא יאוחר מ14- יום מקבלת הודעת השיבוץ.
 3. בתי הספר התיכוניים מחוץ לעיר רחובות אינם בתחום המיפוי שקבע משרד החינוך ולכן לא חלה עליהם חובת הקליטה של תלמידים תושבי קריית עקרון כך שהרישום בהם יתבצע באופן עצמאי.
 4. ביטול רישום: אם מסיבה כל שהיא מחליטים ההורים לבטל את הרישום בחטיבת-הביניים בה שובץ/ה התלמיד/ה, הם נדרשים להפנות בקשה בכתב למזכירות האגף לחינוך בקריית עקרון. ההרשמה לבית-ספר אחר, לאחר מועד ההרשמה, היא על בסיס מקום פנוי. לחלופין ניתן להירשם באופן עצמאי ולהודיע על שם בית-הספר בו נרשם/ה התלמיד/ה.
 5. זכאות לקבלת קופון נסיעה ברב-קו: תלמידי בתי-הספר העל-יסודיים, ממלכתיים וממלכתיים דתיים, בעיר רחובות ובביה"ס ע"ש רבין, מזכרת-בתיה, זכאים קבלת קופון להטענת רב-קו. מועדי קבלת קופונים: אוגוסט וינואר (הודעת פרסום תשלח בתאי הדואר, בפייסבוק ובאתר המועצה). המסמכים הדרושים לקבלת הקופונים: צילום תעודת הזהות, ספח של שני ההורים בהם מופיעה כתובת המגורים של התלמיד/ה, וכרטיס הרב-קו שברשותכם.
 6. רישום לבתי ספר העל יסודיים מוכש״ר: הורים המעוניינים לרשום את בניהם לבתי ספר חרדיים, יפנו ישירות למזכירות בית-הספר. ההורים מתבקשים להצטייד באישור לימודי חוץ מטעם אגף החינוך בקריית עקרון. על פי החלטת משרד החינוך, תלמידי בתי הספר החרדיים אינם זכאים לקבלת קופון נסיעה ברב-קו.

רישום לבתי ספר רשמיים מחוץ לעיר רחובות: הורים המעוניינים לרשום את בניהם לחטיבת ביניים רשמית מחוץ לעיר רחובות, יפנו ישירות למזכירות בית-הספר. על פי החלטת משרד החינוך, תלמידי בתי הספר מחוץ לעיר רחובות אינם זכאים לכרטיסיות נסיעה.

בקשת העברה מבית ספר על-יסודי אחד למשנהו: הורים המעוניינים להעביר תלמיד בכתה ח׳ מבית-ספר אחד למשנהו, יגישו בקשה מנומקת עד סוף אפריל 2020, לידי מזכירות האגף לחינוך בקריית עקרון. מעבר מבי״ס חרדי לרשמי מחייב עמידה בבחינות כניסה, על כן, מומלץ להסתייע בתגבור לימודי בחופשת הקיץ. בקשת העברה מבית- ספר אחד למשנהו לתלמידי ט׳-י״א, מחייבת הצלחה בבחינות כניסה המותאמות לרמה הלימודית של ביה"ס. במקרה של אי התאמה השיבוץ יהיה לבית ספר טכנולוגי או עמלני.

תגבור לימודי לקראת המעבר לחטיבות-הביניים: לקראת המעבר לחטיבת-הביניים, מומלץ לתגבר את התלמידים העולים בקורסי הכנה לחטיבה שיתקיימו במהלך הקיץ במרכז לקידום מצוינות. ההרשמה במתנ"ס.

חטיבות ביניים באזור הרישום – חינוך ממלכתי:

חטיבת- הביניים כיתות ומסלולים ייחודיים טלפון בביה"ס
אורט מנהיגות חברתית, מצוינות שוחרות (אלקטרוניקה- חיל התקשוב), מופת אקדמית, של"ח וכיתה מדעית טכנולוגית. 08-9415534
דה שליט חט"ב א': מופת מדעים, מופת דיפלומטיה, לימודי סייבר, אמנות, חוק ומשפט ולימודי תקשורת.                                             חט"ב ב': מופת מדעית, כיתת ק.מ.ה (מנהיגות הומניסטית), כיתת יח"ד (יזמות), חברה ודעת וכיתת ספורט. חטיבה א'

08-9379956

חטיבה ב'

08-9379964/5

מדעים מסלול מצוינות מדעית (בשיתוף מכון דוידסון), תכנית פרימיום (בשיתוף תעשיידע), כיתת תמ"ר (כיתה ממירה בגרות). 08-6373759/3
קציר בשתי החטיבות מסלול כיתת תל"מ (תנופה לבגרות מלאה) וכיתת נחשון (טיפוח מצוינות ערכית).                                                     חט"ב א': מגמת מחול, שחייה ו"דיפלומטים צעירים".                                                   חט"ב ב': מגמת כדור- יד ותקשורת. חטיבה א'

08-9471653

חטיבה ב'

08-9467028

רון ארד כיתת מצוינות במדעי כדור הארץ והסביבה, תכנית למידה מבוססת פרויקטים. 08-6731439

חטיבות ביניים באזור הרישום – חינוך ממלכתי דתי:

חטיבת- הביניים כיתות ומסלולים ייחודיות טלפון בביה"ס
אמי"ת הלל לימודי רובוטיקה, די-בייט, יזמים צעירים, מוסיקה, בית- מדרש ומצוינות במדעים. 08-9457796
אמי"ת המר נתיב מופת (מצוינות בפיסיקה ומתמטיקה), נתיב כיתות שח"ר (תגבור לתעודת בגרות) ונתיב ישיבתי "סנהדרין". 08-9467272
אמי"ת עמיחי עתודה מדעית טכנולוגית, יזמות דיגיטלית ותכנית מיכא"ל. 08-9494097
אולפנת צביה מסלול ייעודי של לימודי קודש ברמת 5 יח"ל בתנ"ך,  בתושב"ע ובמחשבת ישראל, מגמת לימודי אנגלית. 08-9451131
ישיבת בנ"ע הדרום מסלולי לימוד בתכנית תורנית או בתכנית תורנית מדעית. 08-9474190
פלך קורסי חובה וקורסי בחירה במסגרת תכניות אינטנסיביות בלימודי הקודש, במדעי הרוח, במדעי הטבע, בשפות זרות ובאומנויות. 08-9458113