חוברת רישום לשנת תשפ"א למוסדות החינוך


19/01/2020 16:55

חזון חינוכי ישובי לקריית עקרון‎

ישוב צומח, בעל לכידות קהילתית, המעניק לכלל תושביו איכות חיים וסביבה ברמה גבוהה המצטיין בתחומי החינוך, התרבות והספורט, עם מוקדי פעילות התורמים לרווחת תושביו והאזור. קריית עקרון נושאת את דגל האיכות והמצוינות בתחום העשייה החינוכית ושואפת להעניק השכלה כללית לתושבים, תוך מעורבותם ותרומתם לקהילה. אגף החינוך יתן מענה לימודי לכל התלמידים ביישוב ויוביל למצוינות, תוך שמירה על ערכי כבוד האדם ויטפח תושב בעל יכולת למידה עצמאית בר אוריין, סקרן, תרבותי המחובר למורשתו היהודית והציונית בסביבה טכנולוגית מתקדמת.

מטרות ויעדים של מערכת החינוך היישובית

  1. טיפוח מצוינות ומיצוי עצמי.
  2. חתירה מתמדת לאקלים חברתי מיטבי.
  3. השלמת הרצף החינוכי והקמת מערך חינוכי על- יסודי.
  4. הקמת מרכז לגיל הרך.
  5. טיפוח תחושת שייכות וגאווה יישובית.

"כבד את תלמידיך – ואל יהיו בעיניך כילדי היום, כי אם כאישי המחר"
(צבי שרפשטיין)