חוברת רישום לשנת תשפ"א למוסדות החינוך


19/01/2020 16:55

גני ילדים

ימים ראשונים בגן הילדים

שעות הפעילות בגני הילדים:

בימים א'-ה' משעה 8:00-14:00, בימי ו' משעה 8:00-12:45.
הימים הראשונים בגן הינם ימי הסתגלות למסגרת חדשה ולצוות הגן. הכניסה לגן מלווה בהתרגשות ובחששות. לכן, ילדכם זקוק לתמיכתכם ולתמיכת הצוות החינוכי.  על מנת להקל על הסתגלותם המהירה של הילדים לגן, קליטת הילדים בימים הראשונים בגן תהיה הדרגתית.

בגני טרום טרום חובה – גילאי 3

ביום הראשון ללימודים משעה 8:00-10:00

ביום השני ללימודים משעה 8:00-11:00

ביום השלישי ללימודים משעה 8:00-14:00

ילדים שזו עבורם שנה שנייה, ילמדו יום לימודים רגיל החל מהיום הראשון.

בגני חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון עד השעה 14:00

צוות הגן: צוות הגן כולל מנהלות גן, בפיקוח משרד החינוך וסייעות בפיקוח הרשות המקומית. זאת על-פי החלטת הממשלה ובכפוף להוראות משרד החינוך.

מערכות תומכות בגני הילדים

  1. שירות פסיכולוגי חינוכי – מנהל השפ"ח, מר אודי בק. טל' מזכירות 08-9417956, רחוב הלבונה 7. השירות הפסיכולוגי החינוכי מעמיד לרשות כל גני הילדים ליווי של פסיכולוג המומחה בהיבטים התפתחותיים: קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים המותאמים לגיל הגן. השירות מיועד לילדים, להורים וצוותי החינוך בגני הילדים וניתן מתוך ראייה הכוללת את הילד, משפחתו, הגן וסביבתו של הילד.
  2. מרכז תמיכה ישובי אזורי – מנהלת מתי"א, גברת מלי יצחק. טל' מזכירות 08-9371146, רחוב רוטישלד 37 מזכרת-בתיה. מתי"א הינו גוף מקצועי בפיקוח משרד החינוך, הנותן מענה חינוכי טיפולי באמצעות תמיכה הכוללת: גננת שי"ח, טיפולים ביצירה ובהבעה וטיפולים פרא רפואיים. הזכאות לשירותים אלה ניתנת באמצעות ועדת שילוב גנ"י ומיועדת לגילאי חובה. בקריית עקרון השירותים ניתנים גם לגילאי ט.ט. חובה.
  3. "אור רב תחומי" – מופעלת במעונות ובגני הילדים בשיתוף תכנית 360, משרד החינוך והרשות. התכנית פועלת לקידום ילדים שהומלצו ע"י גורמים מקצועיים במסגרות החינוך.
  4. סדנאות להורים – הרשות המקומית מקדמת סדנאות להורים במהלך שנת הלימודים, על-פי צרכים העולים ממיפוי שנערך במסגרות החינוך ובמימון הרשות.
  5. "עיר ללא אלימות": מקיימת השתלמויות וסדנאות לסייעות גני הילדים.
  6. פיתוח מקצועי: בכל שנה, סייעות גני הילדים משתלמות בתחום הגיל הרך על-פי הצרכים העולים בשטח. גם השנה הסייעות השתלמו בתחומים שונים. בהשתלמויות הסייעות מקבלות כלים לטיפול בקשיים התנהגותיים וקבלת סמכות בגן. בשיתוף פעולה יחד עם מנהלת הגן יצרו אקלים מיטבי בקרב הילדים.