חוברת רישום לשנת תשפ"א למוסדות החינוך


19/01/2020 16:55

מועדי הרישום לגני הילדים

 • מועד הרישום הינו מיום שני א׳ בשבט התש"פ (27 בינואר 2020) עד יום ראשון כא׳ בשבט התש"פ (16 בפברואר 2020) בחצות.
 • בסיום תהליך הרישום יש לוודא כי תופיע ההודעה: "בקשתך נקלטה בהצלחה".
 • הנרשמים לגני הילדים לאחר ה – 16 בפברואר 2020, ישובצו לגן על בסיס מקום פנוי בלבד!

רישום לגני ילדים באמצעות אתר האינטרנט בלבד – הנחיות כלליות

הרישום לגני ילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המועצה המקומית קריית עקרון:

 www.kiryatekron.muni.il , תחת הכותרת: "חינוך רישום לגני ילדים".

 1. הרישום בגני הילדים בקריית עקרון אינו על בסיס אזורי רישום. שיבוץ בגנים ברחבי היישוב יתבצע על בסיס מקום פנוי, פרט לילדי המשך.
 2. ילדים הממשיכים שנה שניה בגן חייבים ברישום מחדש.
 3. לא ניתן לרשום ילדים ללא כתובת מגורים מעודכנת בקריית עקרון בתעודות הזהות של שני ההורים. בהעדר כתובת יש לגשת לקבלת אישור רישום ממחלקת הגביה.
 4. הורים פרודים/גרושים מחויבים להוריד טופס "כתב הצהרה והתחייבות" למלא את הטופס ולהעבירו למזכירות אגף החינוך. השיבוץ יקבע רק לאחר קבלת ההצהרה באגף על ידי שני ההורים.
 5. תושבים הגרים בשכירות ביישוב מחויבים להגיש אישור ממחלקת הגבייה.
 6. השיבוץ אחרי מועד הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי ושיקול דעת של אגף החינוך.
 7. גני הילדים בקריית עקרון מחולקים לשתי רמות גיל:
 • חובה וטרום חובה בוגרים.
 • טרום טרום חובה וטרום חובה צעירים.
 • רשימת גני הילדים בעמוד 14.
 1. הסייעת תקלוט עד 10 ילדים החל מהשעה 7:30 עפ"י אישור אגף החינוך ואת יתר הילדים בשעה 7:40. המעוניינים בכך מתבקשים למלא טופס בקשה המופיע באתר האינטרנט ולהעבירו למזכירות אגף החינוך עד ה- 30.7.2020. או לפקס 08-93577333
 2. יש לעדכן את אגף החינוך בכל צורך מיוחד להנגשת גן/כיתה, כולל אלרגיות ובצירוף מסמכים רפואיים.