חודש האזרח הוותיק


16/11/2016 18:56

חודש נובמבר, חודש האזרח הוותיק הבינלאומי 

החודש יתקיימו מגוון רחב של אירועים בקריית עקרון

לטובת רווחת האזרחים הוותיקים, מתוך הערכה אמתית וכנה למקומם המשמעותי של האזרחים הוותיקים בקהילה.

הפעילות הינה שיתוף פעולה של המועצה, המחלקה לשירותים חברתיים, המרכז הקהילתי ועמותת מעוז

המחלקה לשירותים חברתיים טל: 08-9411980
מרכז יום לאזרח הוותיק טל: 08-9418197