חודש הקריאה יצא לדרך


17/07/2017 14:51

במסגרת הפעילות התקיים הפנינג בספריה הציבורית, במימון משרד התרבות. הפעילות כללה הצגה, פעילות קפוארה ומכירת ספרים.