חוזר מימון וערבונות


28/08/2023 15:58

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג – 1993 קובע כי כל סיעה, רשימה או מועמד לראש מועצה אזורית – יהיו זכאים למימון הוצאות הבחירות שלהם מאוצר המדינה.