חוזר מינוי וועדות קלפי ומשקיפים בעיריות ובמועצות מקומיות


27/09/2023 14:17

  1. מינוי וועדות קלפי
  2. הרכב וועדות הקלפי
  3. אישור הרכב וועדת הקלפי
  4. כתבי מינוי
  5. החלפת נציגי הסיעה בוועדת הקלפי
  6. מינוי ועדת קלפי ביום הבחירות
  7. המניין החוקי בוועדת הקלפי
  8. מינוי משקיפים