דו"ח שנתי מאת הממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית קריית עקרון לשנת 2018


18/03/2019 08:42

בהתאם לסעיף 5 לחוק חופש המידע – 1998, וסעיף 7 בתקנות חופש המידע – 1999 – להלן דוח שנתי מאת הממונה על חוק חופש המידע במועצה המקומית קריית עקרון לשנת 2018:

1. נתונים כמותיים

 • מספר הבקשות לקבלת מידע: 11

2. פילוח הבקשות

הבקשות לקבלת מידע התייחסו ל:

 • מידע הנדסי 3 27.27%
 • רישוי עסקים 2 18.20%
 • מחלקת הגביה 3 27.27%
 • תמיכות 1 9.10%
 • וטרינריה 1 9.10%
 • ביקורת 1 9.10%

3. זמן טיפול עד למענה

 • עד 7 ימים 1 9.10%
 • 8 עד 14 יום 3 27.27%
 • 15 עד 30 יום 3 27.27%
 • מעל 31 יום 4 36.36%

4. הדוח אינו כולל פניות למידע שנענות בע"פ, והפניה לגורמי הטיפול במועצה

איזי בנוזיו , רו"ח מבקר המועצה והממונה על חופש המידע