המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / דו"ח הממונה על חוק חופש המידע

דו"ח הממונה על חוק חופש המידע

שנת 2018

שנת 2017

שנים 2009 / 2010 / 2015 / 2016

בשנים 2011 עד 2014 לא היו בקשות לקבלת מידע שהוגשו לממונה

הדוחות אינם כוללים פניות למידע שנענות בע"פ, והפניה לגורמי הטיפול במועצה

נוהל יישום חוק חופש המידע

רונית איציקסון – ממונה על חוק חופש המידע
טלפון:  08-6228866
מייל: ronit@ekron.org.il

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב