דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור

מועצה מקומית קריית עקרון

שנת 2023

אופן המענה לבקשה

הרשות מסרה את כל המידע המבוקש20
הרשות מסרה את כל המידע המבוקש באופן חלקי0
הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע1
הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה0
הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הקשורים לפונה0
הטיפול בבקשה טרם הסתיים4
סה"כ25

עילות דחייה מרכזיות

שם העילהמספר בקשות שנדחו מעילה זואחוז מכלל הדחיות
9(א) 3 פגיעה בפרטיות150%
14החוק אינו חל150%
סה"כ2100%

זמן טיפול

מספר בקשות שטופלו במסגרת זואחוז מכלל הבקשות
לא עלה על 15 יום314.3%
בין 16-30 יום733.3%
בין 31-60 יום1047.6%
בין 61 – 120 יום14.8%
מעל 120 יום00.0%
סה"כ21100%

אגרות

סכום האגרות שניגבה במסגרת בקשות חוק חופש המידע
סכום האגרות שנגבו252 ₪