חזרת קבלנים לעבודה


22/10/2023 17:40

חידוש העבודות ביישוב בסיוע קבלני העבודה